Femus je festival umetničke muzike internacionalnog karaktera, koji okuplja učenike i profesore nižih i srednjih muzičkih škola iz Srbije i inostranstva.

FEMUS 2018 organizuje Udruženje Electe Subotica, a održava se od 16. do 18. februara 2018. godine u Muzičkoj školi Subotica.

Prijava takmičara za međunarodni festival FEMUS 2018 vrši se od 1. decembra, a najkasnije do 20. januara 2018. godine isključivo popunjavanjem “onlajn” prijave.

Internacionalni festival muzike FEMUS nalazi se među odabranim dobitnicima EFFE etikete za 2017-2018.godinu. Našu aplikaciju je odobrio Međunarodni žiri nakon uspešne evaluacije eksperata Hub-a na nacionalnom nivou.

Međunarodni muzički festival FEMUS pripada deo zajednici evropskih festivala EFFE i podržan je od strane Udruženja evropskih festivala (EFA). Među njima se nalaze festivali koji poseduju umetnički kvalitet i imaju značajan uticaj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Naš festival je dobio sledeće komentare od međunarodnih članova stručnog žirija i eksperata Hub-a Srbije:

Mladi festival koji ima izuzetno dobar umetnički potencijal, fokusiran je ka mladim umetnicima, a od izuzetnog značajaza svoju lokalnu zajednicu, uz napor da obogati i internacionalizuje svoj program, proširujući svoj koncept.

Darko Brlek, predsednik EFA i Jonathan Mills, predsednik EFFE Internacionalnog žirija 2017-2018, u ime Odbora EFA, Internacionalnog žirija festivala, svih EFFE centara i eksperata Hub-a.