AKOŠ DRAČAI

flauta

AKOŠ DRAČAI (Mađarska) rođen je 1960. godine u Budimpešti. Počeo je da svira flautu sa deset godina u Državnoj Muzičkoj školi u Hodmezevašarhelju (danas Atila Peceli Muzička škola). Od 1974. godine bio je učenik umetničke srednje škole „Temerkenji Ištvan“ u Segedinu, a od 1978. godine do 1983. godine bio je student Muzičke akademije „Franc List“ u Budimpešti.
Još kao student postao je nastavnik u srednjoj muzičkoj školi „Zoltan Kodalj“ u Kečkemetu, gde je sa svojom ženom, flautistkinjom, Beom Berenji osnovao stručnu-umetničku radionicu za osnovnu i srednju školu koja je veoma brzo postala poznata i priznata u celoj državi. Od septembra 2016. godine nastavlja da radi kao profesor Viena konzervatorijuma u Budimpešti i na akademskom nivou.
Od njihovih bivših učenika i studenata mnogi danas imaju veoma važnu ulogu u muzičkom životu Mađarske, ili kao profesori ili kao orkestarki svirači.
Njegov uspešan pedagoški rad u decembru 2007. godine nagradilo je “Udruženje mađarskih stvaralaca” sa nagradom “Vajner Leo”. Godine 2016. dobio je prestižnu nagradu za muzičku pedagogiju od Mađarske umetničke akademije, i u istoj godini Grad Kečkemet mu je dodelio nagradu “Talenat”.
Akoš Dračai 30 godina priprema učenike za prestižna takmičenja u Mađarskoj i šire. Redovan je član komisije takmičenja za flautu na svim nivoima školovanja. Više puta mu je dodeljena nagrada najuspešnijeg profesora takmičenja.
Kao solista i član kamernih ansambala održao je preko 1000 koncerata u koncertnim dvoranama Mađarske i u inostranstvu. Snimio je više kompakt diskova, a pored toga ima vredne snimke koje pohranjuje arhiv Mađarskog radija.
Od 2009. godine je član Simfonijskog Orkestra u Kečkemetu. Kao umetnik koji se bavi i savremenom muzikom četiri puta je dobio nagradu “Artisjus”. Grad Kečkemet je nagradom “Kodalj” priznao njegovu funkciju u muzičkom životu grada.

Close Menu