FEMUS 2018

International music festival

February 16th - 18th, 2018

Music School Subotica (Štrosmajerova 3, 24000 Subotica, Serbia)

REGISTRACIJA

Prijava takmičara za međunarodni festival FEMUS 2018 vrši se od 1. decembra, a najkasnije do 20. januara 2018. godine isključivo popunjavanjem onlajn prijave.

JELENTKEZÉS

A jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a www.femus.info honlapon, 2017. december 1-től legkésőbb 2018. január 20-ig.

REGISTRATION

Applications for Femus 2018 can be made exclusively on the femus.info website by filling out the On-Line application from December 1st 2017 until January 20th 2018.

DOWNLOAD

PROPOSITIONS

srpski/magyar/english

FEMUS 2018 flyer

srpski/magyar/english

Powered by WebMedia

PRIJAVA ZA FEMUS 2018.

Podaci o takmičaru:

Prezime i ime takmičara*

Datum rođenja takmičara*

Mesto iz kog dolazi takmičar*

Država iz koje dolazi takmičar*

Ime i mesto škole*

Podaci o programu koji takmičar izvodi:

1. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

2. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

Prezime i ime profesora/nastavnika*

Prezime i ime korepetitora/klavirskog saradnika*

Dodatne informacije:

Disciplina*:

Kategorija*:

Ukupna minutaža programa*:

E-pošta takmičara*:

E-pošta profesora/nastavnika*:

Broj telefona profesora/nastavnika*:

Dodatni prilozi (maksimalna veličina datoteke 5 Mb):

Skeniran izvod iz matične knjige rođenih, ili pasoš*

Fotografija portreta takmičara* (Rezolucija 600x400px)

Dokaz o uplati kotizacije*

Saglasnost*

Slažem se sa tim da organizator fotografiše i snima gore prijavljenog takmičara koji nastupa na festivalu Femus 2018.
Upoznat/a sam sa tim da organizator ima pravo da koristi fotografije i snimke takmičara za potrebe izveštavanja i promocije festivala

Saglasan sam sa propozicijama festivala FEMUS 2018.

NAPOMENA:

Za potvrdu elektronski poslate prijave relevantan je odgovor organizatora takmičenja o primljenoj prijavi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti prihvaćene, a uplaćena kotizacija neće biti vraćena.

JELENTKEZÉS - FEMUS 2018

A versenyző adatai:

Vezeték- és keresztneve*

Születési ideje - hónap, nap, év*

Lakhely (falu, város)*

Ország*

Az intézmény neve és helye*

A versenyző műsorának adatai:

1. A zeneszerző és a mű teljes eredeti címe*

2. A zeneszerző és a mű teljes eredeti címe*

A felkészítő tanár teljes neve*

A zongorakísérő teljes neve*

Egyéb adatok:

Hangszerágazat*:

Kategória*:

A műsor teljes időtartama*:

A versenyző e-mail címe*:

A felkészítő tanár e-mail címe*:

A felkészítő tanár telefonszáma*:

Dokumentumok (maximum 5MB-os fájlok tölthetők fel):

Anyakönyvi kivonat (szerb állampolgároknak), útlevél vagy személyigazolvány fénymásolata (külföldi állampolgároknak)*

Versenyző fényképe (portré, minimum képarány: 600x400 pixel)*

A befizetésről szóló bizonylat**

**A részvételi díj magába foglalja verseny lebonyolításának költségeit, a zsűri tiszteletdíját, programfüzetet és a versenyhez szükséges reklámanyagot, továbbá a versenyről készült videofelvételt, amit a versenyző a fesztivál befejeztével, legkésőbb 10 napon belül kap meg elektronikus úton

A versenyre való jelentkezés legkésőbb 2018. január 20-ig tart.
A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a versenyszervező visszaigazolta a nyilvántartásba vételt.

Kitöltetlen, pontatlan és hiányos jelentkezés esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent bejelentett versenyzőről képmás (foto vagy video) és/vagy hangfelvétel készüljön amit a szervezők készítenek a Femus 2018 fesztivál ideje alatt.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásommal készült képmást (foto vagy video) és/vagy hangfelvételt a szervezők felhasználják a fesztiválról készült reklám és promóciós anyagaiban.

Egyetértek/egyezem a FEMUS 2018 Fesztivál propozícióival.

REGISTRATION FEMUS 2018.

Information about the competitor

Name and surname of the competitor*

Date of birth*

Place from which the competitor is coming*

State from which the competitor is coming*

Name and place of school*

Information about the program that the competitor is performing:

1. Surname and name of the composer and the name of the composition (original title, not translated)*

2. Surname and name of the composer and the name of the composition (original title, not translated)*

Name and surname of professor*

Name and surname of the piano accompanist*

Additional infomation:

Discipline*:

Category*:

Duration of program*:

E-mail address of competitor*:

E-mail address of professor*:

Telephone number of professor*:

Attachments: (max file size 5 Mb):

Scanned copy of the birth certificate or passport*

Photo portrait of competitor (600x400px)*

Proof of payment of the registration fee**

**The registration fee includes the cost of the organization of performance in the competition, the cost of the professional jury, the program book and promotional material of the festival. This way each competitor gets a video of their performance, completely free, which will be delivered within 10 days to all competitors electronically to the email address specified in the application.

Registration for Femus 2018 is made at the latest by January 20th 2018.

For confirmation of an electronically sent application a response from the organizers is relevant.

Incomplete and late applications shall not be accepted and the paid the registration fee will not be refunded.

I agree that the organizer takes photographs and records the above noted competitor who performs at the festival FEMUS 2018.

I am familiar with the fact that the organizer has the right to use photos and recordings of the competitors for the purposes of reporting and promotion of the festival.

I agree with the propositions of the festival FEMUS 2018.