Femus 2019

Takmičenje

FEMUS 2019. ORGANIZUJE UDRUŽENJE „ELECTE“ SUBOTICA.
FEMUS 2019 se održava u Muzičkoj školi Subotica (Štrosmajerova 3).
Takmičarski deo programa FEMUS 2019 će biti održan od 15. do 17. februara 2019. godine.

FEMUS 2019 OBUHVATA DISCIPLINE FLAUTA, KLARINET I SAKSOFON.
Prijava takmičara za međunarodni festival FEMUS 2019 vrši se od 1. januara do 1. februara 2019. godine isključivo popunjavanjem onlajn prijave na internet prezentaciji www.femus.info.

UZ POPUNJENU ONLAJN PRIJAVU TAKMIČAR JE DUŽAN DA PRILOŽI SKENIRANE:

1) Izvod iz matične knjige rođenih (za državljane Republike Srbije), ili pasoš/lična karta (za takmičare iz inostranstva)

2) Fotografiju takmičara (portret, minimalna rezolucija 600×400 piksela)

3) Dokaz o uplati kotizacije (za državljane Republike Srbije).


Kotizacija za FEMUS 2019, za državljane Republike Srbije iznosi:

Za pretkategoriju, I i II kategoriju 35 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate;

za III i IV kategoriju 45 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

* Kotizacija obuhvata troškove organizacije nastupa na takmičenju, troškove stručnog žirija, programsku knjižicu i promotivni materijal festivala.

Takođe, svaki kandidat dobija i video snimak nastupa, potpuno besplatno koji će biti dostavljen svim takmičarima elektronskim putem na mejl adresu naznačenu u prijavi.

Kotizacija za takmičare iz inostranstva uplaćuje se pri registraciji takmičara po dolasku na festival i iznosi 35 evra za pretkategoriju, I i II kategoriju; 45 evra za III i IV kategoriju.

KOTIZACIJA ZA TAKMIČARE IZ REPUBLIKE SRBIJE SE UPLAĆUJE NA SLEDEĆI NAČIN:

Uplatilac: IME, PREZIME I ADRESA TAKMIČARA


Svrha uplate: KOTIZACIJA ZA FEMUS 2019


Račun: 165-21943-79


Poziv na broj: 20012019


Primalac: UDRUŽENJE „ELECTE“
 PRAŠKA 44/3
24000 SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA

Za potvrdu elektronski poslate prijave relevantan je odgovor organizatora takmičenja o primljenoj prijavi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti prihvaćene, a uplaćena kotizacija neće biti vraćena.

Sve dodatne informacije vezane za FEMUS 2019 možete pronaći na zvaničnoj internet stranici: www.femus.info

Oficijelni korepetitor: Takmičarima koji nemaju svog korepetitora biće omogućen oficijelni korepetitor za koga sami snose troškove.

Dodatne informacije na femus.info@gmail.com

KATEGORIJE I PROGRAM ZA FEMUS 2019 SU SLEDEĆE:

Pretkategorija – takmičari rođeni 2008. godine i mlađi, izvode dve kompozicije u maksimalnom trajanju do 8 minuta

I kategorija – takmičari rođeni 2006. godine i mlađi, izvode dve kompozicije u maksimalnom trajanju do 10 minuta

II kategorija – takmičari rođeni 2004. godine i mlađi, izvode dve kompozicije u maksimalnom trajanju do 12 minuta

III kategorija – takmičari rođeni 2002. godine i mlađi, izvode dve kompozicije u maksimalnom trajanju do 15 minuta

IV kategorija – takmičari rođeni 2000. godine i mlađi, izvode dve kompozicije  u maksimalnom trajanju do 20 minuta

Program se ne mora izvoditi napamet.

NAGRADE:

Takmičari festivala FEMUS 2019 će dobiti diplomu za osvojenu I, II i III nagradu ili pohvalu za učešće na festivalu.

Na festivalu FEMUS 2019 može biti dodeljen neograničen broj I, II i III nagrada.

Takmičari festivala FEMUS 2019 će dobiti diplomu za osvojenu I, II i III nagradu, ili pohvalu za učešće na Festivalu.

Takmičar dobija:

I nagradu sa osvojenih 95 do 100 bodova

II nagradu sa osvojenih 85 do 94,99 bodova

III nagradu sa osvojenih 75 do 84,99 bodova

Pohvalu sa osvojenih 65 do 74,99 bodova.

Na festivalu FEMUS 2019 može biti dodeljen neograničen broj I, II, III nagrada ili pohvala.

Po završetku kategorijskog takmičenja festivala FEMUS 2019, na završnom koncertu 17. februara u Velikoj većnici Gradske kuće, obavezno je učešće prvih zlatnih nagrada festivala iz svih disciplina od I do IV kategorije. Na završnom koncertu članovi žirija dodeljuju prvu, drugu i treću nagradu festivala FEMUS 2019.

Organizator će sedam dana pred početak festivala objaviti satnicu takmičenja FEMUS 2019 na sajtu femus.info

Oficijelna E-pošta Festivala: femus.info@gmail.com

KONTAKT TELEFONI:

+ 381 64 291 5484 – Anita Mrđanov (SRB, ENG)

+ 381 63 699 080 – Radetity Ádám (HUN)

Preuzmite PDF Dokument

Propozicije Festivala
Femus 2019

Close Menu