Dobrodošli!

Prijava za Femus 2019

39603391984_62f89173e6_b

Podaci o takmičaru:

Prezime i ime takmičara*

Datum rođenja takmičara*

Mesto iz kog dolazi takmičar*

Država iz koje dolazi takmičar*

Ime i mesto škole*

Podaci o programu koji takmičar izvodi:

1. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

2. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

Prezime i ime profesora/nastavnika*

Prezime i ime korepetitora/klavirskog saradnika*

Dodatne informacije:

Disciplina*:

Kategorija*:

Ukupna minutaža programa*:

E-pošta takmičara*:

E-pošta profesora/nastavnika*:

Broj telefona profesora/nastavnika*:

Dodatni prilozi (maksimalna veličina datoteke 5 Mb):

Skeniran izvod iz matične knjige rođenih, ili pasoš*

Fotografija portreta takmičara* (Rezolucija 600x400px)

Dokaz o uplati kotizacije*

Saglasnost*

Slažem se sa tim da organizator fotografiše i snima gore prijavljenog takmičara koji nastupa na festivalu Femus 2019.
Upoznat/a sam sa tim da organizator ima pravo da koristi fotografije i snimke takmičara za potrebe izveštavanja i promocije festivala

Saglasan sam sa propozicijama festivala FEMUS 2019.

NAPOMENA:

Za potvrdu elektronski poslate prijave relevantan je odgovor organizatora takmičenja o primljenoj prijavi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti prihvaćene, a uplaćena kotizacija neće biti vraćena.

Close Menu