Podaci o takmičaru:

  Prezime i ime takmičara*

  Datum rođenja takmičara*

  Mesto iz kog dolazi takmičar*

  Država iz koje dolazi takmičar*

  Ime i mesto škole*

  Podaci o programu koji takmičar izvodi:

  1. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

  2. Prezime i ime kompozitora i naziv kompozicije* (original)

  Prezime i ime profesora/nastavnika*

  Prezime i ime korepetitora/klavirskog saradnika*

  Dodatne informacije:

  Disciplina*:

  Kategorija*:

  Ukupna minutaža programa*:

  E-pošta takmičara*:

  E-pošta profesora/nastavnika*:

  Broj telefona profesora/nastavnika*:

  Dodatni prilozi (maksimalna veličina datoteke 5 Mb):

  Skeniran izvod iz matične knjige rođenih, ili pasoš*

  Fotografija portreta takmičara* (Rezolucija 600x400px)

  Dokaz o uplati kotizacije*

  Saglasnost*

  Slažem se sa tim da organizator fotografiše i snima gore prijavljenog takmičara koji nastupa na festivalu Femus 2024.
  Upoznat/a sam sa tim da organizator ima pravo da koristi fotografije i snimke takmičara za potrebe izveštavanja i promocije festivala.

  Saglasan sam sa propozicijama festivala FEMUS 2024.

  NAPOMENA:

  Za potvrdu elektronski poslate prijave relevantan je odgovor organizatora takmičenja o primljenoj prijavi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti prihvaćene, a uplaćena kotizacija neće biti vraćena.